Açık Rıza Formu

Açık Rıza Formu

KVKK Açık Rıza Formu

Sayın İlgili,
Firmamızla iletişime geçmek için doldurmakta olduğunuz iletişim formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerin de ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

İletişim Formunda yer alan kişisel verileriniz;
(1) Tarafınıza destek olmak adına detaylı bilgi almak,
(2) Tarafınızla iletişime geçmek,
(3) Şikayet taleplerinizi değerlendirmek
Amacıyla işlenmektedir.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak http://www.danisyapi.com.tr/kvkk-aydinlatma adresinde yayınlanan aydınlatma metnimizde belirtilen haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz, DANIŞ YAPI MADENCİLİK SANAYİ VE TİC A.Ş Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “Tarafınıza destek olmak” olduğu için, firmamız daha sonrasında tarafınızla bağlantıya geçme ihtimalinden dolayı, kişisel verilerinizi 2 ay s üre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.